Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
vppbee1 Hỗ trợ 1
vppbee2 Hỗ trợ 2
 

Kim Bấm - Kẹp giấy

Kẹp bướm 51mm
Giá tiền: 20.000 VND
Kẹp bướm 41mm
Giá tiền: 14.000 VND
Kẹp bướm 32mm
Giá tiền: 10.000 VND
Kẹp bướm 25mm
Giá tiền: 6.000 VND
Kẹp bướm 19mm
Giá tiền: 4.000 VND
Kẹp bướm 15mm
Giá tiền: 3.500 VND
Kẹp giấy C32
Giá tiền: 3.000 VND
Kẹp Giấy C62
Giá tiền: 3.000 VND
Kẹp Giấy C82
Giá tiền: 4.000 VND
Nẹp Acco Sắt SDI
Giá tiền: 20.000 VND
Nẹp acco Nhựa
Giá tiền: 13.000 VND
Kim Bấm 23/23 Staples
Giá tiền: 24.000 VND
Kim Bấm 23/10 Staples
Giá tiền: 12.000 VND
Kim Bấm 23/15 Staples
Giá tiền: 16.000 VND
Kim Bấm 23/13 Staples
Giá tiền: 14.000 VND
Kim Bấm số 10 Plus
Giá tiền: 3.000 VND