Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
vppbee1 Hỗ trợ 1
vppbee2 Hỗ trợ 2
 

Dao - Kéo Văn Phòng

Lưỡi Dao SDI lớn
Giá tiền: 12.000 VND
Kéo nâu nhỏ
Giá tiền: 6.500 VND
Lưỡi Dao SDI nhỏ
Giá tiền: 10.000 VND
Kéo Nâu Lớn
Giá tiền: 12.000 VND
Dao SDI Nhỏ
Giá tiền: 10.000 VND
Dao SDI lớn
Giá tiền: 16.000 VND
Cắt băng keo 2003
Giá tiền: 14.000 VND
Cắt băng keo cầm tay 5cm
Giá tiền: 14.000 VND
Kéo S183
Giá tiền: 11.000 VND