Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
vppbee1 Hỗ trợ 1
vppbee2 Hỗ trợ 2
 

Keo-Băng Keo

Băng keo 2 mặt 2.4cm
Giá tiền: 5.000 VND
Băng Keo Giấy 5cm
Giá tiền: 10.000 VND
Băng Keo Giấy 2.5 cm
Giá tiền: 5.000 VND
Băng Keo trong 1.8 cm
Giá tiền: 2.000 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2cm
Giá tiền: 2.500 VND
Băng Keo Simili 3.5cm
Giá tiền: 8.000 VND
Băng Keo Đục 4.8cm X100Y
Giá tiền: 11.000 VND
Băng Keo Simili 5cm
Giá tiền: 10.000 VND
Băng Keo Trong 4.8cm X100Y
Giá tiền: 11.000 VND
Hồ Khô Thiên Long
Giá tiền: 7.000 VND
Hồ Dán Giấy Quốc Toàn
Giá tiền: 2.000 VND
Hồ Dán Giấy Thiên Long
Giá tiền: 3.000 VND
Băng keo xốp 5cm
Giá tiền: 24.000 VND
Băng keo xốp 5cm