Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
vppbee1 Hỗ trợ 1
vppbee2 Hỗ trợ 2
 

Bìa Các Loại

Bìa còng cua nhựa 3,5cm
Giá tiền: 16.500 VND
Bìa hồ sơ quấn dây
Giá tiền: 4.000 VND
Bìa kiếng A4
Giá tiền: 54.000 VND
Bìa 3 dây giấy 10CM
Giá tiền: 8.000 VND
Bìa Kiếng A3
Giá tiền: 120.000 VND
Bìa nút F4
Giá tiền: 2.700 VND
Bìa Nút A4
Giá tiền: 2.500 VND
Bìa Acco nhựa Thiên Long
Giá tiền: 5.000 VND
Bìa Cây A4
Giá tiền: 3.000 VND
Bìa Hộp Simili 15cm A4
Giá tiền: 35.000 VND
Bìa Hộp simili 20cm A4
Giá tiền: 40.000 VND
Bìa Còng Thiên Long 5cm
Giá tiền: 38.000 VND
Bìa Còng Cua nhựa 2,5cm
Giá tiền: 13.500 VND
Bìa Còng simili 7cm
Giá tiền: 26.000 VND
Bìa Còng Simili 5cm
Giá tiền: 26.000 VND
Bìa Trình Ký Simili A4 Đơn
Giá tiền: 8.500 VND
Bìa Trình Ký Simili A4 Đôi
Giá tiền: 10.000 VND